Archive | nyheter

behrn ost

Örebro Ost blir Behrn Ost!

I sommar flyttar Örebro Ost till en av Behrn Fastigheters mest centrala affärslokaler och byter i samband med detta namn till Behrn Ost. Vi ser verkligen fram emot vår flytt och när mycket annat framträdande i Örebro redan bär namnet Behrn: Behrn Arena, Behrn Tower, Behrn Hotel med mera, så kändes det helt naturligt att byta […]

Continue Reading 0